PostNL en gemeente Rotterdam strijden samen tegen eenzaamheid
In samenwerking met de gemeente Rotterdam start PostNL op dinsdag 29 september een pilot van het melden van eenzaamheid in Schiebroek-Hillegersberg. 15 geïnstrueerde pakketbezorgers van PostNL kunnen op vrijwillige basis signalen kwijt als zij tijdens hun bezorgronde eenzame Rotterdammers tegenkomen.

In samenwerking met de gemeente Rotterdam start PostNL op dinsdag 29 september een pilot van het melden van eenzaamheid in Schiebroek-Hillegersberg. Hierbij wordt de gezamenlijke ontwikkelde, oor Innoveere en Rotterdam, applicatie Signalenportaal gebruikt. 15 op de werkplekt geïnstrueerde pakketbezorgers van PostNL kunnen op vrijwillige basis melding maken als zij tijdens hun bezorgronde eenzame Rotterdammers tegenkomen. Ze kunnen vanaf nu eenzaamheid melden via een sms of whatsapp-bericht bij welzijnsorganisatie DOCK. Bij de kick-off van de pilot zijn aanwezig wethouder zorg, Sven de Langen, en vertegenwoordigers van DOCK, ministerie van VWS en PostNL.

“Een mooi en sociaal initiatief”, vindt wethouder De Langen. “Door samen de handen ineen te slaan kunnen we zorgelijke signalen snel oppakken en daarmee nog beter voorkomen dat mensen in een sociaal isolement raken. Hoe eerder eenzaamheid wordt (h)erkend, hoe meer we kunnen doen voor de ander.”

Signalen worden opgepakt door welzijnswerkers

Aanleiding voor de inzet van PostNL is dat bezorgers van PostNL van alles en dus ook weleens eenzaamheid tegenkomen als ze pakketten bezorgen. Deze bezorgers kunnen naar eigen behoefte signalen melden, maar zijn dit niet verplicht. Ze hebben nu een plaats waar ze hun zorgen en vermoedens kunnen melden. Welzijnsorganisatie DOCK pakt daarna de meldingen op. Zij gaan binnen 48 uur naar het adres om te kijken of iemand echt eenzaam is en of er een vervolgactie nodig is. Tijdens dit proces worden de juiste privacyregels gevolgd.

Merel Koppen, Health Solutions Manager bij PostNL: “We staan midden in de maatschappij. Daardoor komen we soms dicht bij eenzaamheid. Vooral de bezorgers die medische hulpmiddelen en zorgpakketten rondbrengen, komen dit tegen. Daar wilden we iets mee.” Zo ontstond het idee voor de pilot met het Signaalpunt tegen Eenzaamheid, samen met de gemeente Rotterdam.

Signaalpunt tegen Eenzaamheid

De gemeente Rotterdam zet zich sinds 2014 actief in om eenzaamheid te bestrijden, bijvoorbeeld met een meldpunt. Rotterdammers hebben inmiddels al 600 meldingen gedaan. Meldingen over mensen die mogelijk zorgwekkend eenzaam zijn, worden geplaatst in het Signaalpunt tegen Eenzaamheid Rotterdam (voorheen ‘Meld Isolement’). Dit Signaalpunt is voortgekomen uit een initiatief vanuit de gemeente Rotterdam en is ontwikkeld voor het programma Voor Mekaar waarbij de aanpak van eenzaamheid onder ouderen centraal stond.

Eén tegen eenzaamheid

In 2019 is het Signaalpunt tegen Eenzaamheid opgenomen in het programma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid zijn belangrijke doelen van het programma. Ook andere gemeenten zijn gestart met de invoering van het Signaalpunt tegen Eenzaamheid, zoals de gemeentes Nieuwegein en Westland.