Week tegen de eenzaamheid – Lancering Pilot Rotterdam & PostNL
De Week tegen de eenzaamheid van voor veel gemeenten de gelegenheid om extra aandacht te geven aan de genomen initiatieven. Zo ook in Rotterdam.

Na geruime tijd van voorbereiding is de pilot gestart met de pakketbezorgers van PostNL in de wijk Hillegersberg-Schiebroek.

In de beperkte setting, als gevolg van Covid-19, was er ruimte voor een op een gesprekken met alle betrokkenen. De pakketbezorgers gaven aan zeker niet deskundigen te zijn op het gebied van Eenzaamheid. Echter dit maakt niet dat zij als mens af en toe trieste situaties tegenkomen waarbij voor hun de alarmbellen afgaan. De pakketbezorgers zijn bereid deze zorg te delen met Welzijn in de wijk via het Signaalpunt.

Dit is de basis van het Signaalpunt tegen Eenzaamheid: het opvangen van signalen van bewoners en partners die nu geen deel uitmaken van de ‘zorgstructuur’, de weg niet kennen of beperkte tijd hebben om 24/7 hun zorg te delen met de bestaande structuur in de wijk.

Ervaring leert dat met de aansluiting van deze nieuwe partner en burger en de nieuwe laagdrempelige ingang er bijna 40% signalen binnekomen van menseten die niet bekend zijn bij de gemeente of welzijn. De ervaring leert dat niemand tegen wat extra aandacht is, met andere worden: alle bezochte personen waren blij dat de aanpak er is. Omkijken naar elkaar, dat is de kern van dit initiatief.