Gemeente Rotterdam en Innoveere starten Signaalpunt tegen Eenzaamheid
Samen tegen eenzaamheid Eenzaamheid is niet alleen een probleem in grote steden en zeker ook niet beperkt tot ouderen. Het Signaalpunt tegen Eenzaamheid streeft een brede signaleringsaanpak na, voor alle eenzame burgers. Nu maakt het Signaalpunt onderdeel uit van de toolkit van het VWS programma Een tegen eenzaamheid.

Samen tegen eenzaamheid

Het Signaalpunt tegen Eenzaamheid is gestart in 2016, toen nog onder de naam Meldisolement.nl. De aanleiding was een mevrouw die lange tijd overleden was voordat ze werd gevonden. De huidige minister van VWS, toen nog wethouder in Rotterdam, gaf opdracht voor de aanpak van het Signaalpunt tegen Eenzaamheid om dit in de toekomst te voorkomen.

Veel acties

Het is nu een tijd waarin het risico van eenzaamheid groter is dan ooit. Gelukkig zien we nu veel acties van actieve burgers en hulp naar eenzame buren als het gevolg van de Corona-crisis.

Het Signaalpunt tegen Eenzaamheid sluit aan op de bestaande zorgstructuur en kan deze lokale initiatieven ondersteunen en bijdragen dat ook na deze crisis aandacht voor anderen blijft bestaan. Het Signaalpunt maakt de resultaten van de huidige initiatieven blijvend.

Ga voor meer informatie naar: www.signaalpunt.nl